Chủ đề: cách sống của người giàu

QUY TẮC SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI GIÀU BẠN KHÔNG NÊN BỎ QUA 1. Quy luật số 1 là không bao giờ trở thành số 2. 2. Người giàu lập kế hoạch cho cả 3 thế hệ. Người nghèo lập kế hoạch cho mỗi tối thứ bảy. 3. Nếu không thích những gì bạn đang làm thì đừng lãng phí thời gian của bạn nữa. 4. Thành công là sự trả thù tốt nhất. 5. Hoặc là làm đến kiệt sức hoặc là nỗ lực hết sức, không có khái niệm nửa chừng. 6. Có thể mất một ngày, có thể…