Chủ đề: NHỮNG TÁC HẠI KHI BỐ MẸ LA HÉT VỚI TRẺ

Có bố mẹ hét lên với con mọi lúc mọi nơi, có thể thỉnh thoảng chuyện đó mới xảy ra (nhưng trận nào cũng thật dữ dội), hoặc có bố mẹ không bao giờ làm thế. Nếu bạn không hét lên với con, xin chúc mừng! Bạn là người cha/người mẹ tuyệt vời, biết cách kiểm soát cảm xúc của mình! Còn nếu bạn từng làm vậy với con, thực ra cũng rất đáng thông cảm, bạn cũng là con người mà. Nhưng chúng ta nên biết những tiếng la hét thực sự sẽ ảnh hưởng đến con như thế…